Att sälja

Att sälja på auktion

Auktionsvillkor


Vår provision: 25% av klubbat belopp (exkl. lagstadgad moms ).

Vid försäljning av dyrbarare gods lägre provision.


Värdering av lösöre i fastighet 375:- / tim


Paketering och hämtning av gods debiteras med 375:- / tim.


Milkostnad om 30:- / mil tas ut vid förhandsbesiktning av gods.

 

Säljaren erhåller efter avslutad försäljning en förteckning och redovisning av försäljningsresultatet.

 

Betalningen sker genom överföring till kunds konto om inget annat är överenskommet.

 

Vi tillhandahåller försäljningsbevakning på särskilt värdefullt gods. Osålt gods med försäljningsbevakning hämtas av säljaren inom tre veckor från auktionstillfället.

 

Hälsingebyrån förbehåller sig rätten att - utan att särskilt meddela säljaren - lämna gods som inte bedöms säljbart, eller förblir osålt till avfallshantering, alternativt skänka till ideella organisationer, t.ex. Dakapo, samt loppis.

 

Sophanteringsavgift om 100-300 kr tillkommer.