Dödsbon köpes

      Inför kommande auktioner köper vi in hela

      eller delar av dödsbon även enstaka föremål köpes.

      Telefon 0705633191